سلب مسئوليت:

اينترنشنال مايگريشن دقت و اعتبار هر گونه اطلاعات، مشاوره يا مطالب در اين سايت را ضمانت نمي کند.

اينترنشنال مايگريشن حق تغيير دادن، تغيير و يا تغيير اطلاعات در سايت را در هر زمان بدون اطلاع قبلي دارد.

در حالي که اينترنشنال مايگريشن تلاش مي کند تا اطمينان حاصل نمايد که اطلاعات و مشاوره در اين سايت دقيق و به روز است ، لازم است قضاوت خود را نسبت به صحت و درستي اطلاعات قبل از تکيه بر آن را انجام دهيد.

اطلاعات و يا توصيه هاي در اين سايت جايگزين مشاوره قانوني و مستقل تخصصي نبوده و لازم است که قبل از انجام هر نوع قضاوت در ارتباط با اطلاعات در اين سايت تحقيق نماييد.

اينترنشنال مايگريشن هيچگونه مسئوليتي در قبال اقداماتي که ممکن است بر اساس اطلاعات موجود در اين سايت انجام دهيد را قبول نمي کند.

برخي از اطلاعات در اين سايت ممکن است خلاصه اي از ديدگاهها و يا نظرات اشخاص ثالث باشد که لزوما بيانگر ديدگاه اينترنشنال مايگريشن نيست.

برخي از اطلاعات ممکن است حاوي توصيه هايي باشد که مي توانيد در نظر داشته باشيد، اما لزوما توصيه هاي اينترنشنال مايگريشن را منعکس نمي کند.

اطلاعات در اين سايت ممکن است در چندين فرمت سيستم توليد شود تا اطمينان حاصل شود که اين اطلاعات براي افراد مختلف با سيستم هاي مختلف قابل دسترسي است.

شما به اختيار خود از اين سايت بازديد ميکنيد. اينترنشنال مايگريشن هيچگونه مسئوليتي در قبال خسارت، آسيب يا تداخل با رايانه يا ساير دستگاه هاي الکترونيکي که در ارتباط با استفاده شما از اين سايت يا هر پيوند ديگر از اين سايت به سايتهاي ديگر ندارد. شما بايد شخصاً اقدامات احتياطي لازم را اتخاذ کنيد.

پيوندهاي اين سايت به سايت هاي ديگر، ضامن هيچ گونه ارتباط حرفه اي نبوده و تاييدکننده محتويات سايت هاي ديگر و يا محتواي آن سايت ها نميباشد.