ويزاهای سرمايه گذاری کانادا:

اخذ اقامت کانادا از طریق کارآفرینی و سرمایه گذاری فعلاً از دو طریق امکان پذیر است:

1- ایالت کبک (سرمایه گذاری- کارآفرینی- خوداشتغالی)
2- کارآفرینی از طریق سرمایه گذاری در سایر ایالت های کانادا (PNP)

ایالت کبک Quebec
نظر به اینکه ایالت کبک یک ایالت خودمختار در کانادا محسوب می شود و فرانسوی زیان است لذا قوانین خاص خود را برای پذیرش مهاجرین دارد و به سه طریق زیر به متقاضیان اقامت میدهد:
الف- سرمایه گذاری Quebec investor
ب- کارآفرینی Quebec Entrepreneur
پ- خوداشتغالی Self-employment

1- سرمایه گذاری کبک Quebec investor:
ایالت کبک معمولاً سالیانه حدود 1500 تا 2000 نفر سرمایه گذار از کشورهای مختلف دنیا می پذیرد که معمولاً بیشترین تعداد را به کشور چین اختصاص می دهد.
چنانچه متقاضی مسلط به زبان فرانسه باشد خارج از این سهمیه در هر زمان می تواند از این طریق اقدام نماید.

شرایط عمومی:
– دارا بودن حداقل معادل 1/600/000 دلار کانادا دارایی در کشور خود.
– دارایی سوابق مدیریتی حداقل بمدت 2 سال از 5 سال اخیر که حداقل 2 زیرمجموعه داشته باشد. این مجموعه تحت مدیریت می تواند یک سازمان دولتی و یا بخش خصوصی باشد که متقاضی در آن بر منابع نیروی انسانی یا منابع مالی و غیرو مدیریت داشته و تصمیمات وی در امور مدیریتی فوق نافذ بوده است.
– متقاضی مبلغ 800/000 دلار کانادا نزد دولت کبک بمدت 5 سال سپرده گذاری میکند و در این مدت هیچگونه سودی دریافت نمیکند و بعد از این مدت مبلغ سپرده گذاری شده به وی مسترد میگردد.
– متقاضی متعهد میگردد که در ایالت کبک سکونت کند.
– متقاضی و خانواده وی باید در مدت 5 سال حداقل 730 روز در خاک کانادا حضور فیزیکی داشته باشند.
– هزینه دولتی بررسی پرونده هم 15/000 دلار کانادا می باشد.

2- کارآفرینی ایالت کبکQuebec Entrepreneur:
– متقاضی بایستی در کشور خود معادل 300/000 دلار کانادا دارایی داشته باشد.
– حداقل مبلغ 100/000 دلار کانادا در کبک سرمایه گذاری کند.
– حداقل یک شغل در کبک ایجاد نماید.
– بمدت حداقل 2 سال از 5 سال اخیر در مدیریت یک کسب و کار سهیم باشد که حداقل 25% آن متعلق به او باشد.

ايالت British Colombia

يکي از ايالتهاي خوش اب و هوا و زيباي کانادا و مورد علاقه ايرانيان مي باشد.

شرايط سرمايه گذاري در اين ايالت :

– داشتن معادل حداقل 600 هزار دلار کانادا دارايي در کشور خود.
– داشتن سوابق مديريتي و يا مالکيت يک کسب و کار به مدت 3 سال در 5 سال اخير.
– ارائه طرح توجيهي يک business که نشان دهد داراي منافع اقتصادي براي ايالت B C است.
– اين کسب و کار بايد خارج از منطقه ونکوور باشد.
– حداقل معادل 200 هزار دلار کانادا سرمايه گذاري شود.
– حداقل يک شغل ايجاد شود.
ابتدا به متقاضيان يک اقامت محدود 2 ساله ميدهند که متقاضي در اين مدت بايستي بر طبق موافقت نامه امضا شده با دولت BC نسبت به ايجاد و شروع فعاليت کسب و کار خود اقدام نمايد و در صورت عملياتي نمودن Business در BC ممکن است حائز شرايط براي دريافت اقامت دائم کانادا شود.


Prince Edward Island :
PEI يکي از جزاير کوچک و خوش آب و هوا در شرق کانادا و يکي از استانهاي توريستي و زيباي کانادا مي باشد.
اين استان زيبا هم پذيراي سرمايه گذاران و کار افرينان خارجي مي باشد.

شرايط مهاجرت به اين استان از طريق کار آفريني بشرح زير است:
– داشتن معادل 600/000 دلار کانادا در کشور خود.
– سن بين 21 تا 59 سال.
– داشتن مدرک زبان انگليسي حداقل مبارک IELTS 4.
– داشتن سوابق مديريتي و يا مالکيت يک کسب و کار.
– داشتن حداقل مدرک ديپلم دبيرستان.
– سرمايه گذاري حداقل 150/000 دلار کانادا.

سه نوع مختلف کارآفريني در اين استان براي براي متقاضيان پيش بيني شده است.

1- مالکيت 100 % Ownership
2- مالکيت بخشي از يک business
3- دريافت اجازه کار Work Permit

اخيرا تغييراتي در روش اجراي کار آفريني انجام شده به اين صورت که پذيرش متقاضيان بر مبناي رتبه بندي و کسب امتيازبيشتر انجام ميشود.

New Brunswick :

ايالت NB يکي از ايالتهاي شرق کاناداست که داراي حدود 750/000 نفر جمعيت است و شامل سه شهر مهم مي باشد که شهر Moncton بزرگترين شهر آن با حدود 12/000 نفر جمعيت مي باشد و پايتخت اين ايالت شهر Fredericton با جمعيت 80/000 نفر است.

کساني که علاقمند به سرمايه گذاري در اين استان مي باشند بايد حداقل از شرايط زير برخوردار باشند:
– داشتن حداقل مدرک ديپلم دبيرستان
– سن بين 22 و 55 سال
– سپردن وثيقه 100/000 دلاري نزد دولت NB
– حداقل دارايي معادل 300/000 دلار کانادا
– انجام يک مسافرت حداقل 5 روز کاري به ايالت
– دانستن زبان فرانسه يا انگليسي
– کسب حداقل 50 امتياز
– داشتن حداقل 3 سال تجربه مديريت و يا مالکيت business در 5 سال اخير
– ارائه يک طرح توجيهي که در برگيرنده منافع اقتصادي براي ايالت باشد.


براي دريافت اطلاعات بيشتر در مورد سرمايه گذاری در کانادا به سايتهاي زير مراجعه کنيد:

https://www.princeedwardisland.ca/en/topic/immigrate

https://www.theglobeandmail.com/news/national/canada-welcomed-320000-immigrants-in-past-year-highest-number-since-1971/article32102991/

http://www.international.gc.ca/investors-investisseurs/index.aspx?lang=eng

با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.