ويزاهای والدين:

والدینی شامل حال این ویزا می شوند که شرایط زیر را داشته باشند:
– فرزندان آنها اقامت دائم و یا پاسپورت استرالیایی داشته باشند.
– فرزندان آنها در استرالیا آنها را اسپانسر کنند.
– بیش از نیمی از بچه های آنها در خارج از ایران زندگی کنند.
– هزینه بررسی پرونده را به دولت استرالیا بپردازند.
– از سلامت بهداشتی روانی لازم برخوردار بوده و در کشور خود فاقد سوء سابقه باشد.

1- ویزای اقامت دائم شماره 804 (والدین مسن)
– فرزندان آنها اقامت دائم و یا پاسپورت استرالیا داشته باشند.
– بالای 65 سال سن داشته باشند.
– کسانی استحقاق دریافت مستمری را دارند که 10 سال از دریافت اقامت دائم آنها گذشته باشد.


2- ويزاي مساعدتي والدين سالخورده (864 اقامت دائم)
– فرزندان متقاضي بايد ساکن استراليا باشند.
– اين ويزا به مراتب گرانتر از ويزاي 804 مي باشد
– اين يک ويزاي اقامت دائم است.
– متقاضي اين ويزا بايد 65 سال سن به بالا داشته باشد.
– کساني که اين ويزا را دريافت ميکنند استحقاق دريافتي مستمري از دولت استراليا را دارند ولي بعد از گذشت زمان لازم مشمول دريافت اين مستمري خواهند شد.

3- ويزاي مساعدتي والدين سالخورده (موقت 884)
– اين يک ويزاي اقامت موقت2 ساله است
– فرزندان متقاضي بايد ساکن استراليا باشند.
– دارندگان اين ويزا بعد از 2 سال مي توانند براي اقامت دائم اقدام کنند.

4- ويزاي مساعدتي والدين (143 موقت)
– بايستي فرزندان متقاضي ساکن استراليا باشند.
– دارندگان اين ويزا بعدا ميتوانند از طريق ويزاي 173 به اقامت دائم برسند.

5- ويزاي مساعدتي والدين (173 دائم)
– بايستي فرزندان متقاضي ساکن استراليا باشند.
– اين يک ويزاي اقامتي دائم است.

با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.