ويزاهای همسر/نامزد:

ويزاهاي مختلفي براي شهروندان استراليايي وجود دارد که از طريق انها مي توانند همسر و يا نامزد خود را به استراليا ببرند و براي او اقامت بگيرند.

وکلاي ما مي توانند به شما کمک کنند تا براي همسر يا نامزد خود و يا کسي که با او زندگي مي کنيذ ( زندگي مشترک بدون ازدواج رسمي) ويزا و اقامت استراليا را دريافت کنيد.

کساني که از طريق ويزاي همسر (ازدواج رسمي و قانوني) اقامت استراليا را دريافت ميکنند از مزاياي زير برخوردار ميشوند:

الف – بصورت دائم اقامت استراليا را بدست مي آورند.
ب – مي توانند اعضاي خانواده خود را اسپانسر کنند.
ج – از خدمات بيمه هاي بازنشستگي و يا مستمري و ساير خدمات Center Link استفاده کنند.
چ – در استراليا تحصيل کنند.
ح – شرايط شهروندي استراليا را بدست آورند (دريافت پاسپورت)

توجه:
کسانيکه که ويزاي نامزدي و يا شريک زندگي ذريافت مي کنند(de – facto) از ابتدا اقامت دائم استراليا را دريافت نمي کنند و بايستي ابتدا با يک ويزاي اقامت 2 ساله در استراليا زتدگي کنند و در صورت کسب شرايط لازم بعدا براي دريافت اقامت دائم اقدام کنند.


ويزاهاي ازدواج براي کساني که در استراليا هستند (801 و 820)
کساني که در استراليا هستند و بخواهند از طريق ويزاي ازدواج اقدام کنند ابتدا از طريق ويزاي 820 درخواست ويزا ميدهند و همزمان ميتوانند در خواست اقامت دائم هم بکنند يعني ويزاي 801 را هم درخواست کنند. ابتدا ويزاي 820 به آنها داده ميشود و بعد از مدتي چنانچه شرايط لازم کسب شود از طريق ويزاي 801 اقامت دائم خود را دريافت مي کنند.
چنانچه مدت زيادي در رابطه همسري بوده باشيد ممکن است بلافاصله و بعد از ويزاي 820 ويزاي 801 هم داده شود.


شرايط لازم براي دريافت اين ويزا
الف – حداقل به مدت يکسال قبل از درخواست ويزا در ارتباط زناشويي بوده باشيد
ب – بالاي 18 سال سن داشته باشيد
ج- تحت شرايط و قوانين استراليا ازدواج کنيد

– هزينه اين ويزا 7000 دلار استراليا مي باشد.
– معمولا فاصله بين دريافت ويزاي 820 تا 801 حدود 2 سال است.
– چنانچه متقاضي داراي فرزند باشد فرزند وي نيز مي تواند اين ويزا را دريافت کند.

ويزاهاي ازدواج شماره 309 و 100
اين ويزاها همان شرايط ويزاهاي 801 و 802 را دارند و ويزاي 309 موقت معمولا 2 ساله است که بعدا در صورت کسب شرايط به ويزاي اقامت دائم 100 تبديل ميشود.
تنها فرق بين (309 و 100) با (801 و 820) اين است که به هنگام تقاضا و دريافت ويزاي 309 متقاضي بايستي در خارج از استراليا باشد ولي بهنگام درخواست و دريافت ويزاي 820 متقاضي بايستي در داخل استراليا باشد ولي بهنگام درخواست و يا دريافت ويزاهاي 100 و 801 متقاضي مي تواند خارج يا داخل استراليا باشد.

ويزاي نامزدي 300 Sub class
اين ويزا همان ويزاي نامزدي به رسم ايرانيان است يعني شما در رابطه زناشويي و يا defacto نبوده ايد و به صورت نامزد با هم رابطه داشته ايد. اين ويزا يک ويزاي 9 ماهه است که شما مي توانيد با اين ويزا وارد استراليا شويد و قبل از اينکه اين ويزاي 9 ماهه باطل شود با نامزد خود ازدواج رسمي انجام دهيد و بعد از ازدواج تقاضاي ويزاي 820 و سپس تقاضاي ويزاي 801 را بنماييد.
پيشنهاد مي شود قبل از اقدام براي هر نوع ئيزاي ازدواج با وکلاي مجرب ما تماس بگيريد تا بهترين نوع ويزاي ازدواج را براي شما پيشنهاد کنند.


با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.