ويزاهای فرزندان

شرایط عمومی که یک فرزند برای دریافت ویزای اقامت استرالیا دارد بشرح زیر است:
– زیر 18 سال باشد.
– چنانچه بالای 18 سال باشد تا سن 23 سالگی می تواند بعنوان فرزند وابسته به والدین محسوب گردد مشروط بر اینکه در حال تحصیل بوده و فاقد درآمد بوده و از نظر مسکن و هزینه زندگی وابسته به پدر و مادر باشد و ازدواج نکرده باشد.
– چنانچـه فرزنـدی بالای 23 سال باشـد چنانچه از نظر جسمی و یا ذهنی ناتوان باشد می تواند وابسته به والدین محسوب گردد.

ويزای کودک (دائمی) 
(subclass 802)
اين يک ويزای دائمي برای کودکان خارج از کشور ميباشد که فرزند یا فرزند خانواده يک شهروند استراليايي، ساکن دائم استراليا یا شهروند واجد شرايط نيوزيلند ميباشد.

ویزای تنها بازمانده (دائم 835)
اگر چنانچه شخصی در ایران هیچگونه اقوامی نداشته باشد و اقوام وی در استرالیا زندگی کنند می تواند بعنوان تنها بازمانده اقامت دائم استرالیا را دریافت کند.

شرایط:
– اقوام ساکن استرالیا باید پدر- مادر- برادر- خواهر (خواهر و برادران ناتنی) و یا والدین برادر و خواهر ناتنی باشند.
– اقوام ساکن در استرالیا شما را اسپانسر کنند.
– اقوام ساکن استرالیا، بایستی تعهد بدهند که در مدت 2 سال شما را از نظر مسکن و هزینه زندگی تأمین می کنند.
– تخصص و مهارت متقاضی در لیست تخصص های مورد نیاز استانها باشد.

با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.