ويزاهای توريستی استراليا:

ويزاهاي توريستي براي ديدن کشور استراليا و يا اقوام و فاميل به متقاضيان داده ميشود. ما ميتوانيم براي دريافت اين ويزا به ايرانيان متقاضي خدمات لازم را ارائه دهيم.

متقاضيان ويزاهاي توريستي ممکن است بتوانند ويزاي توريستي 3 ماهه دريافت کنند. براي دريافت اين ويزا لازم است شما توان مالي لازم براي مسافرت و همچنين پوشش بيمه لازم را داشته باشيد.

اين ويزا براي متقاضياني است که خارج از استراليا باشند.

معمولا دارندگان اين ويزا حق کار در استراليا را ندارند.

قبل از اقدام براي اين ويزا شما بايد ثابت کنيد که توان مالي لازم براي انجام اين مسافرت را داريد و همچنين بليت برگشت خود را رزرو نماييد.

ما شما را راهنمايي ميکنيم که چه مدارکي نياز است که دلالت کند بر اينکه شما يک توريست واقعي هستيد و قصد ديگري نداريد و اثبات اين موضوع سخت ترين مراحل کار است که بايستي اداره مهاجرت استراليا را قانع نمود که بعد از اتمام ويزاي توريستي به کشور خود باز ميگرديد.

در صورتيکه متقاضي اين ويزا هستيد با ما تماس بگيريد و از راهنمايي مشاورين با تجربه ما استفاده کنيد.


با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.