ويزاهای تحصيلی

ويزاي تحصيلي (subclass 500)
اين ويزا براي کساني است که بخواهند براي تحصيل به استراليا بروند (تحصيلا ت دانشگاهي و تحصيلات دبيرستاني). به هر حال شرايط اوليه آن از قرار زير مي باشد:
الف – از يک موسسه معتبر استراليا پذيرس تحصيلي تمام وقت بگيريد.
ب – اگر زير 18 سال سن داريد خدمات و پشتيباني هاي لازم در استراليا را قبل از عزيمت تدارک ديده باشيد.

پذيرش و نام نويسي در يک موسسه آموزشي معتبر در استراليا:
– لازم است اين نام نويسي براي دوره هايي باشد که هم دوره آموزشي و هم موسسه مورد نظر مورد تاييد دولت استراليا باشد.
– اگر تصميم داريد براي بيش از يک دوره آموزشي ثبت نام کنيد لازم است مدارک نام نويسي کليه دوره ها ارائه گردد.
– تنها نامه پذيرش از موسسه آموزشي کفايت نميکند و بايستي حتما مدارک ثبت نام دوره آموزشي ارائه گردد.

خدمات و پشتيباني از دانش آموز زير 18 سال
لازم است حداقل يکي از شرايط زير احراز گردد:

الف – يک محافظ که مي تواند پدر يا مادر و يا يکي از اقوام باشد و داراي ويزاي استراليا باشد براي حفاظت از دانش آموز در استراليا معرفي گردد.
ب- شخصي که مي تواند پدر يا مادر و يا فاميل باشد درخواست تقاضاي ويزا براي حمايت و محافظت دانش آموز نمايد.
ج- بنحوي با موسسه آموزشي هماهنگ گردد که موسسه آموزشي عهده دار تامين محل سکونت و يا ساير خدمات و پشتيباني از دانش آموز گردد.


ويزاهاي همراه و محافظ دانش آموز زير 18 سال (sub class 590)
يکي از ويزاهاي مورد علاقه ايرانيان ويزاي محافظ دانش آموز است که براي والديني است که بخواهند فرزندان زير 18 سال آنها در استراليا تحصيل کنند که در اين صورت يکي از والدين و يا يکي از اقوام که توسط والدين معرفي ميشود مي توانند تا سن 18 سالگي دانش آموز با او در استراليا زندگي کند (بعنوان محافظ)
اين ويزا حداکثر بمدت 5 سال داده ميشود و شخص محافظ بايستي پس از رسيدن سن دانش آموز به 18 سالگي خاک استراليا را ترک کند.

شرايط :
– 21 سال يا بيشتر سن داشته باشيد.
– توان مالي پرداخت هزينه هاي زندگي خود و دانش آموز را در استراليا داشته باشيد.
– بيمه درماني براي خود و دانش آموز را داشته باشيد.
– توان مالي براي هزينه هاي مسافرت و هزينه يکسال زندگي خود و دانش آموز را داشته باشيد.
– نشان بدهيد که والدين دانش آموز در مجموع درآمد ساليانه 70/000 دلار استراليا را دارند.

– چنانچه دانش آموز تحت شرايطي بعد از سن 18 سالگي هم نياز به مراقبت داشته باشد محافظ مي تواند بعد از سن 18 سالگي دانش آموز هم در استراليا بماند.
– محافظ مي تواند عهده دار محافظت از بيش از يک دانش آموز هم باشد.
– هزينه اين ويزا 560 دلار استرالياست.
– مدت زمان لازم براي دريافت اين ويزا پس از درخواست حدود 45 تا 85 روز مي باشد.


ويزاهاي دانشجويي :
اين ويزا براي کساني است ک بخواهند در مدارس، کالج و يا دانشگاه هاي استراليا تحصيل کنند. براي اين کار لازم است ابتدا در مرکز اموزشي مورد نظر حداقل برای يک دوره ثبت نام کنند و پذيرش بگيرند.

مدارک مورد نياز جهت ويزاي دانشجويي به شرح زير است:
– کپي برابر اصل شده صفحه اول پاسپورت
– گواهي ثبت نام و پذيرش داشگاه يا مدرسه
– ترجمه مدارک اموزشي کشور خود.
– گواهي بانکي سه ماه اخير.
– متقاضي همچنين بايد هزينه ويزا را پرداخت نموده و از سلامت لازم برخوردار باشد.

انواع ويزاهاي دانشجويي:
– دوره فشرده زبان انگليسي ويزاي شماره 570
– ويزاي تحصيلي محصلي شماره 571
– ويزاي دوره هاي فني حرفه اي شماره 572
– ويزاي دانشجويي شماره 573
– ويزاي تحقيقاتي داشگاهي شماره 574
ويزاهاي ياد شده در اداره مهاجرت استراليا بررسي ميشود . در وبسايت اداره ياد شده براي متقاضيان کشورهاي مختلف سطوح ارزشيابي متفاوتي منظور شده اين سطح ارزشيابي از 1 تا 5 طبقه بندي شده و به کشورهاي که در گروه 1 قرار دارند با سهولت بيشتري ويزا داده ميشود و به کشورهايي که در گروه 5 قراردارند با سختگيري بيشتري ويزا داده ميشود.


با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد.