مدارک مصاحبه:

براي شرکت در مشاوره ما لازم است مدارک زير را به همراه بياوريد: 

الف- چنانچه به عنوان نيروي متخصص مشاوره ميشويد يک رزومه و کپي پاسپورت کفايت ميکند.
ب- اگر براي ويزاي ازدواج مشاوره ميشويد مدارک مربوط به نامزدي در 12 ماه اخير را بياوريد.
پ- اگر براي ويزاي سرمايه گذاري مشاوره ميشويد مدارک مرتبط باکسب و کار خود را از قبيل جواز و يا مدارک تاسيس شرکت را بياوريد و همچنين مدارک اموال و دارايي ها هم مفيد خواهد بود.


با ما همين امروز صحبت کنيد!  اينجا را کليک کنيد یا تماس بگيريد.